Goede Doelen

De Lotto doneert jaarlijks miljoenen euro’s aan de Nederlandse maatschappij. Dankzij jouw deelname maak je kans op geweldige geldprijzen, maar wordt ook het werk van maar liefst 19 goede doelen gesteund. Deze goede doelen maken zich sterk op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Meespelen met de kansspelen van De Lotto; Lotto, Toto, Lucky Day, Eurojackpot en Krasloten, geeft altijd een goed gevoel, want iedereen wint bij De Lotto!

Lotto voor Sport en Goede Doelen

Ruim 70% van de winst van De Lotto wordt aan de sport afgedragen. Sinds de oprichting van Stichting De Lotto in 1961, is er al meer dan 1,4 miljard euro naar de Nederlandse sport gegaan via NOC*NSF. Zowel de topsport als de breedtesport en talentontwikkeling profiteren van een grote jaarlijkse bijdrage van De Lotto. De overige 30% draagt De Lotto af aan 18 goede doelen die zich inzetten voor de verbetering van gezondheid, behoud van cultuur en de ontwikkeling van de maatschappij. Aan deze goede doelen is sinds de oprichting al ruim 550 miljoen euro afgedragen. Lees hieronder meer over de goede doelen die worden gesteund door De Lotto.


 

NOC*NSF

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Het doel is te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken. We winnen veel met sport.
NOC*NSF heeft in 2015 van De Lotto € 43.500.000 ontvangen.
 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt projecten op het terrein van het maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. In normaal Nederlands: erbij horen. In groter verband betekent 'erbij horen' dat groepen in de samenleving zich niet isoleren of geïsoleerd worden, open staan voor elkaar en in hun eigenheid gerespecteerd worden.
Oranje Fonds heeft in 2015 van De Lotto € 5.154.394,09 ontvangen.
 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen zij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 2015 van De Lotto € 4.978.887,60  ontvangen.
 

Kansfonds

Kansfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert. Daarom financiert het Kansfonds projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving of spiritualiteit.
Kansfonds heeft in 2015 van De Lotto € 384.262,80 ontvangen.
 

Vfonds

Vrijheid, Vrede, Verantwoordelijkheid, Veteranen, Vredesmissies, Verenigde Naties, Vier en Vijf mei, Verenigen en Verzoenen. Gewone woorden met een bijzondere betekenis. Het V-fonds (Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg) financiert vele initiatieven die te maken hebben met bovenstaande woorden.
Vfonds heeft in 2015 van De Lotto € 344.350,21 ontvangen.
 

Aids Fonds

Het Aids Fonds is er voor iedereen die met hiv/aids of de gevolgen daarvan te maken heeft of kan krijgen. Hun missie is 'naar een wereld zonder aids'. Dat betekent dan ook dat het Aids Fonds actief is in Nederland én daarbuiten.
Aids Fonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00  ontvangen.
 

Diabetes Fonds

In totaal zijn er in Nederland zo'n miljoen mensen met diabetes. Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Ze geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven.
Diabetes Fonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Fonds Psychische Gezondheid

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in om de geestelijke volksgezondheid in Nederland te bevorderen. Het Fonds doet dit door onderzoek en projecten te financieren die gericht zijn op verbetering van de geestelijke gezondheidszorg en door voorlichting te geven over psychische problemen.
Fonds Psychische Gezondheid  heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Hartstichting

Sinds de oprichting in 1964 heeft de Hartstichting veel bereikt op het gebied van hart- en vaatziekten. Lange tijd waren deze ziekten doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Sinds 2009 niet meer, en daar is de Hartstichting trots op.
Hartstichting heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Hersenstichting Nederland

Eén op de vijf Nederlanders wordt in zijn leven geconfronteerd met een hersenaandoening. Het kan een beroerte, Alzheimer, een hersenschudding, ADHD, Parkinson of schizofrenie betreffen. Hersenstichting Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van hersenaandoeningen.
Hersenstichting heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds is een medische ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de wereldwijde bestrijding van tuberculose. Deze infectieziekte eist jaarlijks twee miljoen dodelijke slachtoffers. Onnodig, want tuberculose is met de juiste medicijnen en behandeling volledig te genezen!
KNCV Tuberculosefonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Jaarlijks sterven er zo'n 42 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.
KWF Kankerbestrijding heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Longfonds

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang.
Longfonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00  ontvangen.
 

Maag Lever Darm Stichting

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben problemen met de spijsvertering. De Maag Lever Darm Stichting bevordert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar ziekten aan de spijsverteringsorganen.
Maag Lever Darm Stichting heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Nederlandse Brandwonden Stichting

Ernstige brandwonden. Ze houden je weken, soms maanden vast in het ziekenhuis. Om je daarna voor het leven te tekenen. Ze bezorgen je talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen, een ander uiterlijk en opmerkingen op straat. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in hun dagelijkse strijd tegen de littekens.
Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Nierstichting

De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen.
Nierstichting heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds bestrijdt spierziekten en bewegingsstoornissen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren.
Prinses Beatrix Spierfonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Reumafonds

Eén op de vijf Nederlanders lijdt aan reuma. Het Reumafonds bestrijdt de ziekte en de gevolgen van reuma. Dit doen zij onder meer door het financieren van wetenschappelijk onderzoek om patiënten nu én in de toekomst te kunnen helpen.
Reumafonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
 

Revalidatiefonds

Eén op de tien mensen in Nederland heeft een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Een grote groep mensen, waar de samenleving nog lang niet goed op ingespeeld is. Voor onderzoek, aanpassingen en voorzieningen is veel geld nodig. Het Revalidatiefonds helpt.
Revalidatie Fonds heeft in 2015 van De Lotto € 368.171,00 ontvangen.
Content Server Image
Akkoord

Wij maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen in de vraag hoe men onze website bereikt en hoe de website wordt gebruikt. Bij het bezoeken van onze website, gaat u akkoord met dit gebruik. U accepteert bij gebruikmaking van onze site onze Privacy voorwaarden.